Siričitan sodný

Siričitan sodný

Ahojte, príďte sa poradiť s našimi produktmi!
 • Sodium Sulfite

  Siričitan sodný

  Vzhľad a vzhľad: biely, monoklinický kryštál alebo prášok.

  CAS: 7757-83-7

  Bod topenia (): 150 (rozklad vody)

  Relatívna hustota (voda = 1): 2,63

  Molekulárny vzorec: Na2S03

  Molekulová hmotnosť: 126,04 (252,04)

  Rozpustnosť: Rozpustný vo vode (67,8 g / 100 ml (sedem vody, 18 °C), nerozpustný v etanole atď.