Chlorid bárnatý

Chlorid bárnatý

Ahojte, príďte sa poradiť s našimi produktmi!
 • Barium Chloride

  Chlorid bárnatý

  Teplota topenia: 963 ° C (lit)

  Teplota varu: 1560 ° C

  Hustota: 3,856 g / ml pri 25 ° C (lit.)

  Skladovacia teplota : 2-8 ° C

  Rozpustnosť: H2O: rozpustný

  Forma: korálky

  Farba: biela

  Hustota: 3,9

  PH: 5-8 (50 g / l, H2O, 20 ℃)

  Rozpustnosť vo vode: Rozpustný vo vode a metanole. Nerozpustný v kyselinách, etanole, acetóne a etylacetáte. Mierne rozpustný v kyseline dusičnej a kyseline chlorovodíkovej.

  Citlivé: Hygroskopické

  Merck: 14 971

  Stabilita: stabilná.

  CAS: 10361-37-2